ฮาโลฮาโล (Halo Halo)

ไปด้วยน้ำแข็งใสตามด้วยผลไม้เชื่อมฟันสีเขียวลูกตาลขนรูพรุนไอศครีมราดหน้าด้วยนมสดหรือนมสดหรือน้ำเชื่อมซึ่งฮาโลฮาโลนี้ได้รับ ความเป็นอี่เป็นอย่างสูงหากนได้ง่ามากในกรยอมากในกรุ