ภูเขาช็อกโกแลต (Chocolate Hills)

ถือเป็นจุดเด่นของฟิลิปปินส์ที่มีภูเขารูปร่างคล้ายกันมากกว่า 1,268 ลูกตั้งเรียงรายอยู่ทั่วเกาะโบโฮลทำให้ที่นี่มีทัศนียภาพที่งดงามและน่าตื่นตาและความสวยงามของแต่ละฤดูกาลจะไม่ซ้ำกันเฉพาะเมื่อภูเขาเปลี่ยนจากสีเขียวสดใสเป็นสีส้มและสีเหลือง ถือเป็นฉากของฟิลิปปินส์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากการสำรวจของผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเป็นความผิดปกติทางธรณีวิทยา