ประเทศฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นสาธารณรัฐอย่างเป็นทางการของฟิลิปปินส์ประกอบด้วยเกาะ 7,107 เกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 100 กม. และมีลักษณะเฉพาะคือมีพรมแดนทางทะเลที่เชื่อมต่อระหว่างกันที่ยาวที่สุดในโลกคือ New Spain ( พ.ศ. 2064-21908) และสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2441-2496) ปกครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมเป็นเวลา 4 ศตวรรษและเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมฟิลิปปินส์มากเป็นอันดับสอง

วัฒนธรรมฟิลิปปินส์เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากสเปนจีนและสหรัฐอเมริกา

เทศกาลอาติ – อาติหาน (Ati – Atihan)

จัดขึ้นเพื่ออามิสและแสดงความเสี่ยงต่อ “เอตาส (Aetas)” ชนเสาแรกที่มาตั้งอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในและยอถึงพระในวัยเด็กโดยจะแต่งตัวแบบชนเอตาส แล้วออกมารำแพนบนท้องถนนในเมืองคาลิบู (Kalibu)

ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์ คือ ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine) ดอกมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาว มีกลิ่นหอม บานส่งกลิ่นในตอนกลางคืน ถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงความเข้มแข็งอีกด้วย เคยถูกนำมาใช้เฉลิมฉลองในตำนานเรื่องเล่ารวมทั้งบทเพลงของฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกัน